Innehållsförteckning

  5.9.1 Begränsningar

  Följande begränsningar gäller vid magnetpulverprovning:

  • Metoden är endast användbar på ferromagnetiska material.
  • Endast ytnära defekter kan påvisas.
  • Provföremålen måste oftast avmagnetiseras och rengöras.
  • Magnetfältets riktning i förhållande till en eventuell defekt påverkar detekterbarheten. Det kan vara svårt att alstra ett lämpligt magnetfält i ett provföremål med oregelbunden form.
  • Brännmärken kan uppstå i provföremålet vid användning av strömgenom flytning genom provföremålet.
  • Bedömning av indikationer kräver kvalificerad personal.