Innehållsförteckning

    0.8.1 Schaktugnar

    I början av 1990-talet introducerade Fuchs System Inc. ljusbågsugnar antingen i DCeller AC-utförande utrustade för förvärmning av skrotet, Figur 10. Ugnarna har antingen ett eller två vattenkylda schakt där i enschaktsvarianten cirka 40% av skrotet förvärms av det fysiska och kemiska värmet från ugnens avgaser. Resterande skrot chargeras direkt i ugnen före smältningens början. Oxy-fuel brännare är placerade vid schaktets botten och medverkar vid förvärmningen av skrotet. Brännarna är mycket effektiva eftersom de är omgivna av skrot en längre tid på grund av sin placering nederst i schaktet. I en ugn med dubbla schakt kan allt skrot förvärmas. Driftresultat från ett antal schaktugnar visar på en elektrisk energiförbrukning på cirka 350 kWh/ton.

    Figur 10. Ljusbågsugn med ett schakt enligt Fuchs System Inc Brascugli, G et al. (MPT International, 1997:2).