Innehållsförteckning

    6.2.1 Driftsäkerhet

    Driftsäkerheten hos en anläggning består av tre delar:

    • Funktionssäkerhet, som anger risken för och tidfördelningen av fel och störningar.
    • Underhållsmässighet, som brukar delas upp på Reparerbarhet, det vill säga hur snabbt man kan återställa anläggningen i driftdugligt skick efter ett fel eller en störning, och Försörjbarhet, som indikerar hur stora krav anläggningen ställer på underhållsresurser och – förmåga, det vill säga hur möjligt är det för oss att underhålla den.
    • Underhållssäkerhet, som beskriver vår underhållsorganisations förmåga att tillhandahålla de resurser som erfordras för ett korrekt underhåll.