6.1 Teknisk prestation och driftsäkerhetsprestation

6.1 Teknisk prestation och driftsäkerhetsprestation

Skriv ut
Innehållsförteckning

  6.1.1 Teknisk prestation och driftsäkerhetsprestation

  Eftersom all tillverkning genererar underhållsbehov har man alltid parallellt med det tekniska systemet också ett underhållssystem. Tillsammans genererar systemen operativa prestationer.

  Den tekniska prestationen i en stålverksanläggning uttrycks oftast som ton/h. Vanligen finns där en märkkapacitet som leverantören garanterat. Momentant kan prestationen både över- och understiga denna märkkapacitet.

  Driftsäkerhetsprestationen bestäms av antalet verkligt erhållna anläggningstimmar per år, Figur 20.

  Figur 20. Operativ prestation består av två element.

  Härur framgår följande enkla samband

  Till denna operativa prestation kommer vi senare att knyta kvalitetsutbyte, operatörsprestation och operatörskompetens.