Innehållsförteckning

    6.0.1 Utveckling

    Hög driftsäkerhet betyder, som sagts, att anläggningen fungerar på förväntat sätt när vi vill att den ska göra det.

    Underhåll är därför en del av driftsäkerhetsarbetet, men driftsäkerheten grundläggs redan vid planeringen av produktionssystemet. Driftsäkerhets- och underhållsegenskaperna byggs sedan in i systemet vartefter det utvecklas. Det operativa underhållet kommer in då systemet är färdigkonstruerat och taget i drift.