4.2 Livstidsöverskottskalkyl LCP, Life Cycle Profit

4.2 Livstidsöverskottskalkyl LCP, Life Cycle Profit

Skriv ut
Innehållsförteckning

    4.2.1 Livstidsöverskottskalkyl LCP, Life Cycle Profit

    Man kan säga att på samma sätt som en anläggning genererar en livstidskostnad skapar den också en livstidsintäkt. Skillnaden mellan dessa båda utgör livstidsöverskottet, Life Cycle Profit, LCP.

    Det finns för anläggningen en teoretisk maxinivå på intäkterna som skapas när den är maximalt tillgänglig, går med full fart och producerar högsta kvalitet utan avbränna hela tiden. Ett sådant tillstånd uppnås dock bara ibland och vanligen minskas den maximala intäkten med kostnader som beror på brister i dessa avseenden, Figur 12.

    Figur 12. Underhållets uppgift är, bildlikt talat, att dra i de grova, svarta pilarna, det vill säga att göra ”vinstcigarren” både tjockare och längre.