2.0 Ökat behov av strategiskt fokus på underhåll

2.0 Ökat behov av strategiskt fokus på underhåll

Skriv ut
Innehållsförteckning

  2.0.1 Ökat behov av strategiskt fokus på underhåll

  Det är inte svårt att inse att ett bruk som producerar med låg och kraftigt varierande effektivitet måste kompensera sig på annat vis än de som producerar med hög och jämn effektivitet. Företag med låg och varierande effektivitet tvingas därför bland annat ha högre lager, lägre leveransprecision samt högre kostnader i form av extra investeringar, bemanning och kontroll. Produktionssäkerhet, det vill säga stabil och planerbar effektivitet, är således en strategisk faktor för att bibehålla och öka lönsamheten.

  Behovet av strategiskt arbete inom underhåll har dessutom ökat till följd av en allt snabbare förändringstakt i företagens omvärld. Följande förändringar har en direkt påverkan på underhållet:

  • Nya produktions- och underhållsteknologier
  • Ökande konkurrens och rationaliseringsbehov
  • Snabba förändringar i produktionsvolymen
  • Krav på minskad kapitalbindning
  • Stigande kvalitetskrav
  • Ökad konkurrens om välutbildad arbetskraft