7.3 När rekommenderas olika underhållsinsatser?

Skriv ut
Innehållsförteckning

  7.3.1 När rekommenderas olika underhållsinsatser?

  Fel och felutvecklingsförlopp indelas lämpligen i två huvudgrupper:

  • Tidsberoende fel, till exempel så kallade utslitnings- och åldringsfel (normal- eller betafördelade)  
  • Övriga fel, till exempel fel i elektronisk utrustning (oftast exponentiellt fördelade)

  Varje huvudgrupp kan sedan indelas efter utvecklingsförloppets karaktär:

  • Fel med mätbart utvecklingsförlopp
  • Fel utan mätbart utvecklingsförlopp

  Det hela kan då illustreras som i Figur 23.

   

  Figur 23.

   

  För de olika feltyperna rekommenderas följande UH-insatser:
  A1 Tillståndskontroll
  A2 Periodiskt utbyte, i lönsamma fall renoveras utbytt komponent
  B1 Tillståndskontroll
  B2 Ingen FU-åtgärd