6.1 Containerlaboratorium

Skriv ut
Innehållsförteckning

    6.1.1 Containerlaboratorium

    Ett containerlaboratorium utrustas normalt för helautomatisk funktion. Operatören behöver endast lägga in provet genom en lucka i containern, läsa in providentitet samt trycka på start. Utrustningen i ett containerlaboratorium för stålanalyser består vanligen av en provberedningsautomat, till exempel slipmaskin, en OE-spektrometer samt en robot för provhantering. Viss styr- och kontrollutrustning samt luftkonditionering ingår också. Figur 42 visar en layout av ett containerlaboratorium.