4.3 Analysprestanda

Skriv ut
Innehållsförteckning

    4.3.1 Analysprestanda

    Med portabla spektrometrar är det möjligt att bestämma element från Al till U (Z = 13-92). Även om analysprestanda inte kan tävla med stationära spektrometrar, kan goda analysresultat erhållas för många element. En kommitté inom Jernkontoret har under flera år utprovat olika typer av portabla analysatorer. Man har då konstaterat att för flera element som är aktuella att bestämma i stål, kan en relativ precision av 0,5-5 % erhållas vid halter över 0,1 %. Med optiska spektromet- rar kan även kol bestämmas, varvid det går att särskilja halter på 0,03 % när.

    De portabla spektrometrarna har visat sig användbara för sortidentifiering av främst höglegerat material, men även för vissa verktygsstål, snabbstål, konstruktionsstål och kullagerstål.