5.3 Kvalitetssäkring

Skriv ut
Innehållsförteckning

    5.3.1 Kvalitetssäkring

    Kvalitetssäkring vid laboratorier syftar till att säkerställa viss kvalitet på de analyser som utförs. Utformningen av kvalitetssäkring har utvecklats under det senaste decenniet, och ett antal nationella och internationella standarder finns i detta ämne. Av de senare kan nämnas ISO Guide 25 och europastandard EN 45001.

    Dessa handlingar beskriver hur kvalitetssäkringsarbetet vid ett laboratorium skall läggas upp, och laboratorier, som anser sig följa dessa, framför allt EN 45001, kan begära ackreditering genom SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll). Sedan 1992 är det till exempel lag på att laboratorier, som utför vattenanalyser för miljökontroll, skall vara ackrediterade. Det blir också allt vanligare att kvalificerade kunder kräver att ett stålverkslaboratorium skall vara ackrediterat.