Innehållsförteckning

    5.0.1 Översikt

    Genom att stålindustrin har hårda kvalitetskrav från kvalificerade kunder och klassningssällskap, återverkar detta bland annat genom höga krav på precision och riktighet när det gäller analyser.

    Varje analytiker vill självfallet att ett erhållet analysresultat skall vara så riktigt som möjligt. Med dagens snabba och automatiska analysinstrument är det emellertid lätt att bli fartblind – värden får man ju alltid. Därför är det viktigt att kunna ange hur tillförlitligt ett analysresultat är.

    För detta behöver vi använda några vanliga statistiska begrepp och definitioner som presenteras i nästa delkapitel.