3.4 Metalliska råvaror

Skriv ut
Innehållsförteckning

    3.4.1 Metalliska råvaror

    Vid analys av skrot efter omsmältning används oftast XRF och OES med gnistexcitering eller ICP. Även andra metoder kan bli aktuella, särskilt om det blir fråga om spårämnesbestämning, då till exempel AAS med grafitugn är lämplig för en del element. I vissa fall används också portabla analys- instrument för analys direkt på större skrotdetaljer.

    Ferrolegeringar analyseras oftast med XRF efter omsmältning med rent järn eller oxidering och uppslutning med litiumtetraborat. Förbränningsanalys är också aktuellt när det gäller bestämning av kol och svavel samt smältextraktion ifråga om kväve. Våtkemisk bestämning kan ibland bli nödvändig vid bestämning av huvudelementen, särskilt om det är fråga om skiljeanalys.