Innehållsförteckning

    9.2.1 Rullriktning med konkava-konvexa valsar

    Rundstång och rör kan också riktas genom rullriktning med konkava och konvexa valsar. Detta innebär att stången får rotera under böjning och att stången böjs i alla riktningar.

    En vanlig typ av rullriktverk har två valsar, den ena timglasformad, den andra tunnformad eller cylindrisk. Valsarna är vinklade mot varandra. Stången hålls på plats med så kallade linjaler. Denna typ av riktverk kan rikta mycket nära ändarna. Det kan också användas för skalsvarvad stång för att förbättra ytan, så kallad riktpolering (pressning, putsning). Detta sker genom att valsarna får både böja stången och pressa på ytan. Vid riktpolering smörjs valsarna med emulsion.

    En annan typ av rullriktverk har flera valsar och stången kröks mellan valsarna. Alla valsar är konkava och inga linjaler behövs för att styra stången. Dessa verk har högre produktivitet än tvåvalsars rullriktverk, men en längre del av stångens ände blir oriktad.