Innehållsförteckning

  8.0.1 Allmänt

  Tråddragning används för många olika stålsorter, från kolstål till snabbstål och kanthalmaterial. Syftet med tråddragning är att erhålla klenare dimensioner än vad varmvalsning ger (Ø 5,5 mm), och/eller bättre ytor och mekaniska egenskaper, oftast förhöjd hållfasthet.

  Trådprodukter kan till exempel vara:

  • fjädertråd
  • kullagertråd
  • svetstråd
  • värmetråd
  • tråd för borrar med mera.