Innehållsförteckning

  5.5.1 Dimensionsmätning

  Vid varje valsning uppträder större eller mindre dimensionsavvikelser längs hetan. Orsakerna kan sammanställas i nedanstående grupper:

  • Utgångsmaterialet kan ha geometriska och metallurgiska fel.
  • Temperaturavvikelser från värmning och svalning (kallränder från rullbanan) påverkar materialflytning, kraftbehov, friktion och så vidare.
  • Valsstolens fjädring, glapp i lager och valsavplattning påverkar hetformen.
  • Valsförslitning ger en gradvis försämring av den valsade hetans form.

   

  Kraven på små dimensionsavvikelser ökar kontinuerligt. För att klara uppställda toleranskrav måste ofta dimensionsmätning on-line användas.

  Principiellt kan mätningen beskrivas som en ljuskälla som sänder ett parallellt ljusknippe mot en lins med vilken mätområdet projiceras på integrerad krets med ett antal ljuskänsliga element. Om en heta förs in i mätområdet skuggas ett antal av dessa. Antalet skuggade element blir ett mått på hetans diameter. Moderna dimensionsmätare använder triangulering mellan ett antal olika laserpunkter och kan även detektera små ytdefekter.

  Dimensionsmätning kan kompletteras med reglerutrustning för automatisk spelinställning i de sista paren. Om toleranskraven är mycket höga kan två dimensionsmätare behövas. Den ena ställs då till exempel före de två sista paren och den andra efter slutparet, vilket ger möjligheter till säkrare inställning av valsspalten.