Innehållsförteckning

  5.0.1 Översikt principer

  Valsning är den vanligaste metoden vid plastisk bearbetning av stålprodukter. Bearbetningen sker då ämnet passerar mellan två roterande cylindrar, valsar.

  Valsningen kan ske kontinuerligt, det vill säga i en riktning eller reversibelt, vilket innebär att hetan passerar fram och tillbaka mellan valsarna flera gånger.

  Kontinuerlig valsning används då stor produktion krävs vid såväl valsning av band som stång, profiler och tråd. Investeringskostnaden för ett kontinuerligt verk är högre än för valsverk med reversibel valsning.

  De flesta valsverk i Norden har en blandning av reversibel valsning och kontinuerlig valsning, där reversibel valsning används i början av valsningsprocessen, där ämnesdimensionerna är stora och valsningshastigheterna låga, medan kontinuerlig valsning används i slutet av valsverket, till exempel i mellan- och slutsträckan vid stång- eller trådvalsning.

  Valsning av stål sker i varmt tillstånd, det vill säga vid cirka 800-1300°C.

  Valsningens ändamål är att förändra

  • dimension
  • form
  • inre egenskaper
  • hållfasthet
  • ytbeskaffenhet.

  Platta produkter som plåt och band valsas normalt mellan släta valsar, medan långa produkter som stång, profiler eller tråd valsas i spårade valsar.

  Kännetecknande vid valsning av långa produkter är att man använder speciella spårserier för varje produkttyp. Spårserien har kalibrerats så att hetans tvärsnittsarea minskar för varje stick, samtidigt som formen alltmer närmar sig den slutgiltiga. Valsverk indelas efter storlek, produkttyp samt valsarnas antal och placering.

  Figur 16.
  Figur 17.