Innehållsförteckning

  1.2.1 Stränggjutning

  Stränggjutning är en kontinuerlig tillverkningsprocess för ämnen. Det innebär att man gjuter en eller flera charger i följd med samma tvärsnitt. Skänken med det raffinerade stålet placeras ovanför gjutlådan. Via ett hål i skänkens botten tappas stålet ner i gjutlådan och vidare via dess utloppshål ner i den vattenkylda kopparkokillen. Strängen kapas efter stelning till beställda ämneslängder. Processen lämpar sig bäst för tillverkning av stora tonnage i samma stålsort och med samma dimension.

  Stränggjutningsmaskiner kan delas in i olika typer, beroende på i vilken riktning gjutning respektive utmatning och kapning sker. Vanligast är att gjutningen sker vertikalt och att strängen böjs av så att utmatningen sker horisontellt. Andra typer är de horisontella, det vill säga gjutning och utmatning sker i horisontalplanet.

  I jämförelse med götgjutning är de viktigaste fördelarna med stränggjutning:

  • Högre utbyten
  • Lägre energiförbrukning
  • Jämnare kvalitet
  • Kortare produktionsväg, götvalsning behövs ej.

   

  Nackdelen med stränggjutning är att stålsortsortimentet är begränsat. Endast tätade stål kan stränggjutas. Många höglegerade och segringsbenägna stålsorter lämpar sig ännu inte för stränggjutning.
  Benämningen på de ämnesformat som stränggjuts är:
  • Billets: 100 x 100 – 180 x 180 mm
  • Blooms: 200 – 400 x 200 – 400 mm
  • Slabs: 150 – 300 x 400 – 2200 mm
  • Runda ämnen: Ø 175-325 mm