Innehållsförteckning

  0.0.1 Översikt

  Människan har känt till metaller under cirka 4000 år. Den första metoden att bearbeta metaller var smide.

  I dag kan vi dela in metoderna för att bearbeta metaller i:

  • plastisk bearbetning
  • skärande (spånskärande) bearbetning
  • klippande (styckskärande, frånskiljande)
  • hopfogande bearbetning (svetsning).
  Det vi skall behandla är plastisk bearbetning, det vill säga bearbetning som ger kvarstående deformation. Plastisk bearbetning sker vid:

  • smide
  • valsning
  • dragning
  • riktning
  • plåtformning.

  En mycket stor del av det stål som tillverkas gjuts till ämnen, som sedan bearbetas genom valsning eller smide. Det finns flera skäl att bearbeta ett stål. Bearbetningen påverkar:

  • dimension
  • form
  • inre struktur
  • mekaniska egenskaper
  • ytor

  Dimensionen ändras, då till exempel ett 200 mm tjockt slabs valsas ner till ett 3 mm tjockt band. Formen ändras, då ett blooms valsas till en H-balk.

  I gjutet tillstånd innehåller ett stålämne porer och dessa välls samman under varmbearbetning. Den gjutna strukturen är grovkornig. Genom rekristallisation vid varmbearbetning minskar kornstorleken. Vidare kan grova karbider delas upp i mindre delar vid bearbetning.

  Ojämnheter i stålets sammansättning, så kallade segringar, jämnas ut vid värmning och varmbearbetning. Förslutning av porer, bildande av mindre korn genom rekristallisation, uppdelning av grova karbider och utjämning av segringar sammanfattas i begreppet ”nedbrytning av gjutstruktur”.

  Denna nedbrytning av gjutstrukturen förbättrar de mekaniska egenskaperna, det vill säga stålet tål större belastningar och kan deformeras mer utan att brista.

  Vid kallbearbetning blir ytorna slätare. Detta ger ett utseende som till exempel gör det möjligt att använda rostfri plåt i diskbänkar utan ytbehandling. Dessutom gör den släta ytan det möjligt att hålla en rostfri plåt ren, vilket är av stor betydelse i livsmedelsindustrin.