Innehållsförteckning

  ”Aluminium, Basfakta” ger en första inblick i aluminiumteknik och produktionsmetoder. Vi har i Aluminium Basfakta undvikit tabeller och diagram och detaljerade beskrivningar, detta innebär också en del generaliseringar.

  För mer detaljerad information se ”Aluminiumlära” eller besök Svenskt Aluminiums hemsida.

  Figur 1. Monte rosa hut. Självförsörjande bergsstation med Matterhorn i bakgrunden. Dubbelfalsad obehandlad aluminiumplåt.

  0.0.2 Fördelar med aluminium

  Aluminium är ett material med många egenskaper som, om det används på rätt sätt, kan bidra till att skapa mer hållbara produkter både miljömässigt och ekonomiskt. Några av de mest framstående
  egenskaperna är:

  • Låg vikt – Aluminiums densitet är en tredjedel jämfört med t.ex. stål och koppar.
  • Hög hållfasthet – Särskilt i förhållande till densitet.
  • Högt korrosionsmotstånd – Aluminium korroderar extremt långsamt i normal miljö.
  • God formbarhet – Möjligt att forma, foga och bearbeta med vanliga tekniker.
  • Återvinningsbart – Återvinning av aluminium är en enkel och energieffektiv process.
  • God ledningsförmåga – Både för elektricitet och värme.
  • Goda barriäregenskaper – Förlänger hållbarheten på livsmedel som inte behöver kylas.
  • Frihet i gestaltning – form. Aluminiums formbarhet och ytegenskaper ger frihetsgrader i det estestiska uttrycket.
  Figur 2. Aluminium håller länge och åldras värdigt.

  0.0.3 Användningsområden

  Aluminium är idag den, efter järn, mest använda metallen på grund av sina goda egenskaper. Metallen används i allt från små bruksföremål till stora konstruktioner. Några av de vanligaste användningsområdena där aluminiums egenskaper tas tillvara på ett bra sätt är:

  Transport – Låg vikt, hög hållfasthet och högt korrosionsmotstånd är anledningen till att andelen aluminium ökar i transportindustrin. Genom att minska vikten minskar även energiförbrukningen och därigenom miljöpåverkan.

  Mekanisk industri – God formbarhet, låg vikt, hög hållfasthet och högt korrosionsmotstånd hjälper till att skapa rationella konstruktionslösningar.

  Byggindustri – Det höga korrosionsmotståndet ger lång livslängd och låga underhållskostnader för till exempel fasader och fönster.

  Elektronik – Den goda ledningsförmågan gör att aluminium används i elektronik och elledningar.

  Förpackning – Den goda barriäregenskapen gör att aluminium klarar av de högsta krav som ställs på livsmedels- och läkemedelsförpackningar.

  Gestaltning – form. Aluminiums formbarhet och olika ytegenskaper ger frihetsgrader i det estetiska uttrycket.

  Figur 3. Friluftsprodukter i pressat och trycksvarvat aluminium.