Innehållsförteckning

    Aluminiumoxiden omvandlas sedan till primäraluminium via elektrolys. Denna process är energikrävande.