Innehållsförteckning

    Följer man processen från mineral till ett ton plåt eller profil förbrukas drygt 20 000 kilowattimmar (kWh). Det motsvarar energiförbrukningen i ett småhus under ett år. Mer än tre fjärdedelar av energin används vid framställningen av primäraluminium och det mesta är elenergi.

    Vid återvinningen av aluminium åtgår 5% av energin som används vid produktion av primäraluminium.