Innehållsförteckning

    Alla strukturlegeringar går utmärkt att svetsa. Höghållfasta och gjutlegeringar kräver speciella metoder. Generellt används MIG-svets vid manuell svetsning och tjockare material, vid tunnare material är TIG-svets att föredra.

    Friction stir welding (FSW) är en metod att svetsa t.ex. långa profiler till varandra för exempelvis båtdäck eller golv.

    Figur 60. Manuell Migsvetsning. Figur 60. Manuell Migsvetsning.
    Figur 61. Friction Stir Welding (FSW) - Tågsida. Figur 61. Friction Stir Welding (FSW) - Tågsida.