Innehållsförteckning

    SSM (semi solid manufacturing) påminner om pressgjutning. Det finns olika metoder som alla använder halvsmält aluminium. SSM gjutning ger ett kvalitetsgods med hög hållfasthet och möjlighet till att gjuta mycket tunt gods. Metoden är dyrare än pressgjutning.