Innehållsförteckning

    Pressgjutning är den dominerande metoden för aluminiumgjutning, särskilt vid stora serier. Vid pressgjutning skjuts den smälta metallen med hög hastighet och högt tryck in i formen, ”kokillen”. Detta ger hög produktionshastighet och möjlighet
    till tunnväggigt gods.

    Foten till köksmaskinen är pressgjuten i aluminium. Detta är en metod som är väldigt kostnadseffektiv i stora serier. Pressgjutning ger även hög repeterbarhet och snäva toleranser.

    Figur 40.
    Figur 41.