Innehållsförteckning

    Om man planerar att använda aluminium är det viktigt att tänka igenom produktens hela livscykel. Bidrar aluminium till att sänka produktens livscykelkostnader? Kommer den totala energiförbrukningen att sänkas genom att produkten blir lättare,
    mer långlivad, effektivare?

    Aluminium fungerar bra i kombination med andra material. I dessa fall är det dock viktigt att i ett tidigt skede planera för produktens resthantering genom att göra de olika materialen lätta att separera