Innehållsförteckning

    Material utvecklas ständigt och konkurrerar om att användas i de flesta tillämpningar. Det finns inga absoluta sanningar om vilket material som är bäst, alla material har sina för- och nackdelar. För att skapa en ekonomisk- och miljömässigt hållbar produkt är det därför extra viktigt att noggrant utvärdera både materialval och produktionsmetoder innan ett slutgiltigt beslut tas.

    Figur 67. Figur 67.