Innehållsförteckning

    Stål är idag den i särklass vanligaste metallen i alla typer av konstruktioner. Det är en betydligt billigare metall än aluminium och drar mindre energi vid framställningen. De flesta stålsorterna är enkla att svetsa och kan uppnå betydligt högre styvhet och mekanisk hållfasthet än aluminium men har också en högre densitet. En aluminiumprodukt väger ungefär hälften så mycket som motsvarande produkt gjord i stål.

    Stål har betydligt lägre formbarhet än aluminium vilket gör att t.ex. möjligheten till profilpressning med frihet i tvärsnittsutformningen är mycket mer begränsad. Aluminium behöver inte heller rostskyddas på samma sätt som stål för att klara av fuktiga miljöer.