Innehållsförteckning

    Aluminium behöver normalt inte ytbehandlas för att skyddas mot korrosion. Det beror på att metallen omedelbart bildar ett skyddande oxidskikt vid kontakt med luft. Det finns många metoder att ge ytan önskat estetiskt uttryck. Tekniska ytbehandlingar används främst för att ge ytan bättre slitageegenskaper.