Innehållsförteckning

    Aluminium korroderar mer än hundra gånger långsammare än stål i de flesta miljöer men det finns vissa typer av korrosion som kan vara svåra att undvika även hos aluminium.

    Bimetallkorrosion kan uppstå när man kombinerar olika metaller med aluminium i en fuktig miljö. Oftast går det inte att tillverka produkter i enbart aluminium, utan kombinationer är nödvändiga. Fästelement som skruvar/muttrar bör därför vara gjorda i rostfritt stål.

    Spaltkorrosion kan uppstå när plåtar ligger travade på varandra så att en smal spalt bildas där fukt och kondens kan komma in. Då kan så kallad vitrost uppstå. Den har för det mesta ingen påverkan på hållfastheten, men plåtens yta blir flammig.

    Det finns även fall då aluminium inte är lämpligt att använda så som i kontakt med starkt sura eller basiska miljöer där pH-nivåerna är lägre än fyra eller högre än tio.