Gjuterihandboken 14.5 Bottentömmande skänkar

14.5 Bottentömmande skänkar

Gjutning av stållegeringar sker oftast med användning av bottentömmande skänkar. Avgjutningen sker genom att stopparstången, som sitter i skänken, lyfts upp och öppnar upp hålet i hålstenen, även kallad ”tärningen”, varvid smältan rinner ut ur botten av skänken. Smältan rinner genom tärningen och ner i en gjutskål på formen, som är placeras under skänken.

Skriv ut
Innehållsförteckning

    14.5.1 Bottentömmande skänkar

    Smältvikten som dessa skänkar kan hantera börjar vid ca 500 kg och upp till 300 000 kg. Bottentömmande skänkar har antingen en stoppare för att styra flödet genom utloppshålet eller ett skivreglage

    Då smältans flödesreglering sker med stopparstången innebär det svårigheter med kontroll av smältans utströmningshastighet och mängd. Ett vanligt problem med tekniken är läckage mellan stopparstången och tärningen när stopparstången är i sitt viloläge. För att undkomma detta har stålverken, där man har avsevärt större skänkar än i gjuterierna, det som praxis att flödet regleras med skivreglage.

    Figur 13. Princip av skivreglage. a) symmetriskt, b) asymmetriskt[/caption]

    Figur 14. Gjutning av stål ur bottentömmande skänk.