Gjuterihandboken 7.4 Arbetsgång för simulering

7.4 Arbetsgång för simulering

När man har format sin mesh är det dags att bestämma ingångsdata för simuleringen. Då bestämmer man vilket material man skall gjuta och vilken temperatur smältan har.

Skriv ut
Innehållsförteckning

  7.4.1 Arbetsgång för simulering

  Först anger man ett material på formen samt vilken temperatur formen har initialt. För gravitationsgjutning anges sedan flöde av smälta in i systemet och för pressgjutning anges detaljerad processdata som till exempel en skottkurva. Beroende på hur komplicerad process man har kan man även ange data för kylkanaler och matarhylsor.

  Mesh av importerad fil

  • Gjutlegering
  • Material
  • Avgjutningstemperatur

   

  Formmaterial

  • Material
  • Formtemperatur
  • Isolerande/exotermt material

   

  • Eventuell black och skikttjocklek, speciellt vid kokillgjutning
  • Typ av gjutning, skänk eller avgjutningsugn
  • Avgjutningstid eller flöde
  • För pressgjutning, hastighet på kolven i första och andra fasen
  • Cykeltid
  • Svalningstid i form, tid till urslagning

   

  Efterbehandling

  • Värmebehandling
  • Bearbetning

   

  • Utför simuleringen
  • Utvärdering av resultaten

  Alla data är inte nödvändig vid varje simulering men kan förekomma i vissa simuleringsfall där man vill ha en förståelse för hela processens förlopp från gjutning till leverrad komponent.

  Gjutsimulering utförs sedan i det simuleringsprogram man finner lämpligt. Det finns olika programvaror i varierande prisklasser på marknaden. Priserna varierar beroende på hur komplicerade beräkningar som kan genomföras med programmen.

  Tiden för att genomföra en simulering är starkt beroende av materialdata, detaljens komplexitet, storlek av mesh och av de resultat man önskar få fram av simuleringen. Kraftigt varierande termiska data för material och spänningsanalyser är två exempel på parametrar som ger en längre beräkningstid, ibland upp mot ett par veckor.

  Arbetssätt
  För att få ut så mycket som möjligt från gjutsimulering bör denna utföras parallellt med övrigt utvecklingsarbete av en detalj och inte ske som ett slags tillägg när detaljen är färdigkonstruerad och beställningen till modell- eller verktygstillverkare nästan är gjord. Görs gjutsimulering i ett samförstånd mellan kund, gjuteri och modell- och verktygstillverkare kan resultaten användas för att utveckla detaljen för att på så sätt nå ett optimalt resultat för den slutgiltiga gjutna komponenten. Detta minskar även kostnader i de fall man hittar indikationer på fel i gjutsimuleringarna som gör att man behöver backa i utvecklingsarbetet. Följande figur beskriver schematisk flödet för en traditionell konstruktions- och designväg till vänster i figuren medan flödet till höger är så som det bör vara för att minska på de kostbara ändringar som annars kan bli nödvändiga på modell och kärnlåda.

  Figur 5. Schematisk designförlopp där flödet till vänster tar längre tid och kostar mer pengar.