6.1 Delningsplanet

En komponent måste kunna tillverkas som modell där det finns möjlighet att kunna dra den ut ur formen. Det måste finnas en lämplig delningslinje så man undviker så kallat motsläpp eller negativ släppningsvinkel.

Skriv ut
Innehållsförteckning

  6.1.1 Översikt och Delningsplanet

  6.1.1.1 Översikt

  Vid beredning av gjutgods är det några saker som alltid kommer på tal kring matnings- och ingjutsteknik. Dessa presenteras närmare i detta kapitel.

   

  Matningen och ingjutssystemet kan utformas på många olika sätt och placering kan variera utan att det ena eller det andra sättet eller placeringen behöver vara bättre eller sämre än det andra. Det finns dock några saker som man alltid bör tänka på och vissa grundläggande regler som bör följas.

  Dessa sammafattas i följande lista:

  1. Använd gjutskänkar med felfri infodring. Skumma. Håll tillbaka slaggen.
  2. Gjut med minsta möjliga skänkhöjd.
  3. Gjut inte i nedloppet om gjutskänk används.
  4. Fyll gjutskålen snabbt och håll den full under gjutningen.
  5. Använd gärna koniskt nedlopp.
  6. Vidga gjutkanalen under nedloppet.
  7. Förläng gjutkanalen förbi sista nedloppet.
  8. Placera inte inlopp rakt under nedloppet.
  9. Rikta inte inlopp mot hörn och utskjutande formdelar och kärnor.
  10. Undvik skarpa hörn i ingjutssystemet.
  11. Använd vid manuell formning modellsand även för kanaler och inlopp.
  12. Se till att ramningen är ordentlig kring ingjutssystemet.
  13. Se till att ingjutssystemet är fritt från lös sand.
  14. Täck över nedloppet om avgjutningen fördröjs.
  15. Gjut genom matarens bas för att värma mataren för riktat stelnande
  16. Använd exoterma/isolerande matarhylsor på kalla matare
  17. Kontrollera volym/modulberoendet för mataren
  18. Kontrollera att antalet matare räcker till för att mata hela detaljen
  19. Se till att det riktade stelnandet sker mot mataren
  20. Täck alltid över toppytan på mataren om den är öppen
  21. Använd matarhjälpmedel så långt det är möjligt för ökat utbyte.

  6.1.1.2 Delningsplanet

  Figur 1. Släppning möjliggör dragning av modellen till vänster, motsläpp gör det inte (till höger).
  Figur 2. Hur komponenten ska vändas för bästa delning.

  I figuren ovan är det kanske bästa sättet att dela den liggande och använda en kärna för att forma håligheten i komponenten. Hur man väljer delningsplan varierar mellan olika gjuterier och speciellt mellan olika material som gjuts.

  Skulle komponenten gjutas i en sandform med horisontell flaska hade den förmodligen delats liggande om det rört sig om gjutjärn, aluminium- och kopparlegeringar. För stålgjutgods hade det lämpligaste nog varit att ställa den upp som längst till vänster, vilket även hade varit ett alternativ för aluminiumgjuterier. Här kan man då välja att ha kärna i mitten och använda lösa bitar för att forma flänsarna.

  Skulle den gjutas i kokill eller i vertikalt delat sandform (DISAmatic) så hade valet blivit att ha komponenten stående.

  Som framgår så finns det inget som är rätt eller fel utan valet är i första hand styrt av gjuteriets förutsättningar för att kunna tillverka komponenten. Det skiljer sig även om man väljer handformning eller maskinformning vid brättläggning av komponenten.