4.5 Ritteknik

Gjutgodsets yta bestäms främst av gjutformens egenskaper och de förhållanden under vilka gjutningen sker. Man kan vidare påverka gjutgodsets yta genom olika typer av efterbehandling.

Skriv ut
Innehållsförteckning

  4.5.1 Ritteknik

  Felaktiga godstjocklekar eller mått kan direkt äventyra gjutgodsets hållfasthet. Därför är det viktigt att kunna tolka hur ritningen är uppbyggd. Andra exempel på mått är:

  • M20 som anger en metrisk gänga av diameter 20mm.
  • □230 som anger en kvadrat med sidomått 230 mm

   

  Computer Aided Design (CAD) Konstruktion med hjälp av dator skapar godsets ritning. Denna kan i sin tur överföras till en Computer Aided Manufacturing (CAM) mjukvara för att styra tillverkningen av godsets 3D-gjutform i sand, modeller, kärnlådor och verktyg vid rensning samt bearbetning. Införandet av CAD/CAM-teknik vid tillverkning av gjutgods har ökat gjutningens möjligheter vid komplicerad formgivning.

  En ritning över godset ska återge dess inre och yttre konturer med olika vyplaceringar:

  a. Amerikansk vyplacering eller tredje kvadratens projektion har:
  huvudvyn (mest detaljer) placerad högst upp till vänster på ritningen,
  toppvyn (roterad 90° från huvudvyn) placerad längst ner till vänster på ritningen
  sidvyn (roterad 90° från huvudvyn) placerad längst ner till höger på ritningen.

  b. Europeisk vyplacering eller första kvadratens projektion har:
  huvudvyn (mest detaljer) placerad lägst ner till vänster på ritningen,
  toppvyn (roterad 90° från huvudvyn) placerad längst ner till vänster på ritningen
  sidvyn (roterad 90° från huvudvyn) placerad högst upp till höger på ritningen.

  En skala används för att återge godsets former i ritningen med rimligt format:

  • Skala 1:1 innebär att produkten återges i naturlig storlek på ritningen.
  • Förminskningsskalor (1:x) innebär att ritningen återger formen x gånger mindre än i verkligheten.
  • Förstoringsskalor (y:1) innebär att ritningen återger formen y gånger större än i verkligheten.

   

  En tolerans på godsritningen anger förekommande krav på dimensions-, form- och lägestoleranser samt bearbetningstillägg. För gjutgods gäller världsstandarden SS-EN-ISO 8062-3-2007 ”General dimensional and geometrical tolerances and machining allowances for castings”. Denna innehåller information om t.ex. hålpassningar, där H7 anger hålets och h7 axelns toleransläge.

  Övrig information som anges eller avbildas på ritningar är:

  • Utvändiga gängor
  • Snitt och halvsnitt
  • Ytjämnhet på färdigbearbetade ytor
  • Zonmarkering med t.ex. tuffare ytfinhetsvärde, Ra
  • Material för komponenten