9.2 Skärning

Skriv ut
Innehållsförteckning

  9.2.1 Skärning

  Aluminiummaterial kan ej skäras med syrgas-acetylenlåga, vilket är en vanlig metod för termisk skärning av stål. Den vanligaste metoden för aluminium är plasmaskärning, men även skärning med laser och vattenstråle används i stor utsträckning.

  9.2.2 Plasmaskärning

  Vid plasmaskärning uppstår en ljusbåge med mycket hög temperatur cirka 20000ºC, som i kombination med hög gashastighet smälter och blåser bort metallen i ett smalt snitt. Som bränngas används någon av gaserna argon, väte, kväve eller koldioxid.

  Metoden erbjuder mycket hög skärhastighet, men det kan vid tunt material vara svårt att utnyttja den högsta teoretiska hastigheten. Snittkvaliteten är mycket god med liten skäggbildning.

  9.2.3 Laserskärning

  Laserskärning av aluminium med syre som skärgas går att utföra i tjocklekar från 0,5 mm. Smala snitt med hög skärhastighet och god snittkvalitet är möjligt att uppnå.

  9.2.4 Vattenstråleskärning

  Skärning av aluminium i kallt tillstånd kan utföras med en vattenstråle innehållande abrasiva partiklar. Strålen har ett mycket högt tryck (400 MPa) och hög hastighet (1 km/s). Genom att strålen är kall kan mycket smala snitt och spetsiga vinklar framställas. Bara i undantagsfall behöver snittytan efterbearbetas. Snittbredd 1–3 mm. Upp mot 200 mm tjockt material kan skäras med denna metod.