12.6 Energiutvinning

Skriv ut
Innehållsförteckning

    12.6.1 Energiutvinning

    Tunt, valsat aluminium används ofta i förpackningar, inte minst i laminat tillsammans med papper och/eller plast. Sådana förpackningar kan, efter användning, utnyttjas för energiutvinning i moderna sopförbränningsanläggningar. Den tunna aluminiumfolien omvandlas då till oxid under stark värmeutveckling. Värmevärdet hos aluminium är cirka 30 MJ/ kg, vilket är ungefär detsamma som för stenkol, men dubbelt så högt som för biobränslen, Figur 163.

    Figur 163. Aluminium ger vid förbränning lika mycket energi som kol och koks, och dubbelt så mycket energi som papper. Det bildas heller inga gasformiga förbränningsprodukter utan enbart aska i form av aluminiumoxid.

    Plåt och profiler av aluminium brinner däremot inte beroende på att massan är alltför stor i förhållande till ytan. Aluminiumtak och -väggar uppfyller Statens Provningsanstalts hårdaste krav och klassas som brandsäkert ytskikt, brandklass 1.