0.2 Övrigt

DEN SVENSKA STÅLINDUSTRINS BRANSCHORGANISATION

Jernkontoret grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi och miljö samt transportfrågor. Jern- kontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Skriv ut
Innehållsförteckning

  Del 5: Underhåll och driftsekonomi
  Detta kapitel i Jernkontorets utbildningspaket bygger på ABB Handbok Industri och har sammanställts av Bergsingenjör Hans Gillberg och Civilekonom Niklas Brodd
  Del 10: Oförstörande provning

  Föreliggande kapitel ”Oförstörande provning” författades 1996 av:
  Jan-Erik Bohman, Bernt Hedlund, båda AB Sandvik Steel,
  Bengt Moberg, Celsius Materialteknik,
  Bert Pettersson, Avesta Sheffield AB och
  Björn Zetterberg, Avesta Sandvik Tube AB

  Detta är den andra korrigerande upplagan, Jernkontoret 2007