Innehållsförteckning

  5.4.1 Magnetpulver

  Pulvertyper
  För att synliggöra det magnetiska läckflödet i samband med defekter används finfördelat ferromagnetiskt material bestående av järnoxider, så kallat magnetpulver.

  Indikeringsförmågan optimeras för olika provningstillämpningar med olika kontrastmetoder genom att använda färgat eller fluorescerande magnetpulver. I det senare fallet täcks partiklarna i pulvret med ett ämne, som reflekterar synligt ljus vid belysning med en särskild lampa, som avger ultraviolett ljus. Denna metod ger bäst kontrast och synlighet av defekter.

  Påförseltyper
  Magnetpulver kan påföras provföremålet antingen i torrt skick eller uppslammat i vätska – den så kallade våta metoden. Bärarvätskan kan till exempel bestå av tunn olja, fotogen eller vanligt vatten.

  Magnetpulvrets egenskaper
  Flera faktorer påverkar magnetpulvrets indikeringsförmåga. En viktig faktor är partikelstorleken. För torra pulver är storleken på partiklarna upp till cirka 400 μm, medan mindre partiklar ner till 2– 3 μm används för den våta metoden. Vidare påverkar densitet, kornform och rörlighet samt magnetiska egenskaper, som permeabilitet, koercitivkraft och remanens, provresultatet.