2.4 Bygga upp och utöka samarbeten med andra företag

2.4 Bygga upp och utöka samarbeten med andra företag

Skriv ut
Innehållsförteckning

    2.4.1 Bygga upp och utöka samarbeten med andra företag

    Globaliseringen har medfört att flera spelare kommit in på marknader som tidigare var nationella spelplaner. Konkurrensen om kunderna har därmed ökat. Vikten av att vara i världsklass för att klara sig i konkurrensen får därmed inte underskattas. Inget företag kan dock hålla världsklass inom alla de teknologier och kompetensområden som krävs för att slutprodukten eller kundupplevelsen ska hålla världsklass.

    I en värld med allt snabbare utveckling blir det därmed allt viktigare att ingå allianser och partnerskap för att försäkra sig om att hänga med och få tillgång till kompetens, produkter och system av världsklass. I flera svenska bruk har man på senare år gått så pass långt att man låtit en långsiktig partner ta hand om hela underhållsansvaret. Att på detta vis liera sig med en partner av världsklass har i flertalet fall givit mycket goda resultat.