5.4 Kvalitetssystem

Skriv ut
Innehållsförteckning

  5.4.1 Kvalitetssystem

  För att bli ackrediterat måste laboratoriet ha ett kvalitetssystem, som är anpassat till verksamheten. Elementen i detta system skall vara dokumenterade i en kvalitetsmanual (eller laboratoriehandbok), som skall hållas aktuell av därtill utsedd ansvarig person. En eller flera personer skall av laboratorieledningen ha utsetts att ha ansvaret för kvalitetssäkringen som helhet.

  Kvalitetsmanualen skall åtminstone innehålla uppgifter om:

  • kvalitetspolicy
  • laboratoriets struktur (organisationsschema)
  • operativa och funktionella skyldigheter och uppgifter som rör kvalitetsfrågor
  • allmänna kvalitetssäkringsrutiner
  • i tillämpliga fall, hänvisning till särskilda kvalitetssäkringsrutiner för varje provning
  • i tillämpliga fall, hänvisning till kvalifikationsprovning, användande av referensmaterial et cetera
  • rutiner för återföring och korrigering i de fall man upptäcker motsägelser i provningsresultat
  • rutiner för handläggning av klagomål

   

  Kvalitetssystemet skall systematiskt och periodiskt gås igenom vid internrevisioner. Genomgångarna skall dokumenteras med redovisning av korrigerande åtgärder.