Innehållsförteckning

  5.6.1 Validering

  Innan en ny analysmetod kan tas i bruk måste den valideras, vilket innebär att följande parametrar undersöks:

  • systematiska fel, interferenser och dylikt
  • linearitet
  • precision under repeterbara- (r) och reproducerbara (Rw) betingelser
  • detekterbarhets- och rapporteringsgränser
  • val av kontrollprover och gränser för dessa
  • regler för standardisering och rekalibrering