Innehållsförteckning

    7.1.1 Valsade rör

    Vid valsning av rör utgår man från en grov rundstång. Processen börjar med hålning genom presshålning eller en speciell valsning. Valsning sker så att ämnet får rotera mellan valsar, konor eller skivor. Dessutom finns en plugg som tränger in i ämnet. Ämnet styrs i sidled av fasta linjaler eller roterande diskar. Genom att ämnet bearbetas till en oval form är det lätt för pluggen att forma ett hål i ämnets centrum.

    Detta rörämne måste sedan förlängas och få tunnare vägg. En vanlig metod är att förse ämnet med en dornstång och valsa i ett Asselverk. Ett Asselverk har tre valsar som omsluter rörämnet. Rörämnet förlängs och får tunnare väggar. Efter Asselverket tas dornen bort.

    Röret brukar sedan reduceras ytterligare i ett kalibreringsverk. Detta är ett kontinuerligt valsverk med omväxlande horisontalpar och vertikalpar.