Gjuterihandboken 6.5 Modellberedning

6.5 Modellberedning

Modellberedningsarbetet i gjuterierna har förändrats starkt under senare år genom utvecklingen av programvaror och kapacitet hos datorer. Exempelvis kan vald teknik utvärderas genom formfyllnings- och stelningssimulering i stället för genom dyra provgjutningar där ingjuts- och matningssystemen testas. Även om datortekniken är ett värdefullt hjälpmedel i beredningsarbetet gäller fortfarande att yrkesskicklighet och erfarenhet är avgörande för ett gott resultat

Skriv ut
Innehållsförteckning