10.9 Utvecklingstrender inom pressgjutning

Trender inom pressgjutning styrs till stor del av fordonsindustrin eftersom det är dit merparten av komponenterna går. Konkurrensen kommer främst från höghållfast stål och aluminiumkomponenter som tillverkats genom andra metoder. Även polymera kompositer är på frammarsch och kan tänkas ersätta vissa gjutna detaljer där vikten har större prioritet än de mekaniska egenskaperna. Magnesium har inte riktigt fått fäste i Sverige ännu inom fordonsindustrin, men enligt flera källor märker man att det börjar röra på sig även där.

Skriv ut
Innehållsförteckning

    10.9.1 Strukturdetaljer

    Strukturkomponenter till fordonsindustrin driver mycket av utvecklingen av  höghållfasta legeringar. Audi använder till exempel legeringen AlSi10MnMg som värmebehandlas för att uppnå önskade mekaniska egenskaper. Traditionellt värmebehandlas sällan pressgjutgods på grund av risken för blåsor på ytan, men med en väl definierad  process och gjutning under vakuum är detta möjligt och används därför allt mer för  höghållfasta komponenter. Temperaturer och tider för värmebehandlingen är då anpassade för pressgjutna komponenter.

    Dessa strukturkomponenter driver också upp maskinstorleken där man ser en tydlig trend mot  större låskrafter. Audi har exempelvis själva satsat på maskiner på 3 200 – 4 400 ton för strukturdetaljer och väljer att köpa in mindre gjutgods från externa leverantörer.

    En annan teknisk utmaning är att man av viktbesparingsskäl  konstruerar allt tunnare sektioner på godset. Vissa partier kan ha en godstjocklek  under två millimeter, och på mer utbredda ytor kring tre millimeter. Detta ställer stora krav på hela processen – från konstruktion till verktygsdesign, smältahantering och processtyrning.

    Utvecklingen av  verktyg har gått framåt och det finns stora möjligheter att använda komplexa kärnor och i Europa har saltkärnor gjort entré. Dessa kärnor är engångskärnor som spolas ur med vatten efter gjutning. Saltkärnor har en fördel framför sandkärnor genom att de är enkla att spola ur samt att de inte efterlämnar några restprodukter om komponenten av till exempel kvalitetsskäl måste omsmältas.