Innehållsförteckning

  1.2.1 Från skrot till stål

  För att omvandla skrot till stål används elektriskt värmda ljusbågsugnar. I Figur 8 visas de viktigaste stegen schematiskt.

   

  Figur 8.

  1.2.2 Ljusbågsugn

  Skrot som verket köpt, tillsammans med skrot från den egna tillverkningen, sätts in (chargeras) i en ugn. Ugnens valv med tre stycken elektroder av grafit (kol) sätts på plats över ugnen. Elektriciteten kopplas på, och ljusbågar uppstår mellan elektroderna och till skrotet. Värmen från ljusbågarna gör att skrotet smälter. Temperaturen på det smälta skrotet är cirka 1600°C.

  De heta avgaserna från ljusbågsugnen används ofta för att förvärma ingående skrot till ugnen.

  1.2.3 Skänkugn

  Det flytande stålet från ljusbågsugnen tappas i en behållare, så kallad skänk, som transporteras till en skänkstation. Där finns utrustning för att ”finjustera” sammansättning och temperatur på stålet, innan det går till gjutningen.

  1.2.4 Konverter

  Vid produktion av rostfritt stål används en konverter i stället för skänkugn för att ge stålet rätt sammansättning och temperatur före gjutningen.

  1.2.5 Stränggjutning

  Det flytande råstålet gjuts till ämnen i en så kallad stränggjutningsanläggning.

  1.2.6 Värmugn

  Ämnen som skall valsas inom verket måste värmas till valsningstemperatur, cirka 1200°C, före valsningen. Denna värmning görs i värmningsugnar som kan eldas med bränslen (gasol, olja, koksugnsgas) eller värmas med el (mindre vanligt).

  1.2.7 Efterbehandling

  För att ge det valsade materialet önskade egenskaper värms materialet i värmebehandlingsugnar, som även de värms med bränsle eller el. I dessa ugnar är elvärmning vanlig.

  Före leverans kan stålet bearbetas och behandlas på olika sätt allt efter kundernas önskemål.