8.0 Beredskapsproblematik

Skriv ut
Innehållsförteckning

  8.0.1 Beredskapsproblematik

  En underhållsavdelning förbrukar i regel material till en kostnad av samma storleksordning som den totala lönekostnaden för underhåll. Att UH-material finns hemma när det behövs är därför ett viktigt krav. Men att anskaffa och lagerhålla reservmaterial innebär en betydande kostnad för företaget. Reservdelsstyrningens mål är att hålla kostnaderna för reservdelar så låga som möjligt. Däri ingår även att skapa enkla och effektiva processer. De totala reservdelskostnaderna innefattar lagerhållning, administration samt indirekta kostnader i form av produktionsförluster med mera. En väg att minska kostnaderna är att angripa orsakerna till behov av reservdelslager. Effektiva åtgärder kan till exempel avse:

  • Standardisering
  • Ett väl fungerande förebyggande underhåll
  • Snabba och tillförlitliga leveranser av delar
  • Snabba flöden genom den egna organisationen
  • Minskning av bristkonsekvenserna
  • Leverantörsägda lager
  • Samlagring med andra användare
  • Köp av pålitligare utrustning

   

  Kostnaderna för reservdelshållningen måste ställas mot kostnaderna för att vara utan reservdelar när de skulle behövas. För att hantera dessa motstridiga krav tillämpas optimeringskalkyler.

  Att genomföra optimeringsberäkningar för alla delar är mycket tidskrävande. Därför brukar man börja med att titta på de 20 procent av delarna som förorsakar de högsta kostnaderna (ABC-analys). Andra indelningskriteria kan vara:

  • Godstyp
  • Lagrets placering
  • Leveranstid
  • Konsumtion