1.5 Provtagning och provberedning av tillsatsmaterial och hjälpprodukter

1.5 Provtagning och provberedning av tillsatsmaterial och hjälpprodukter

Skriv ut
Innehållsförteckning

    1.5.1 Provtagning och provberedning av tillsatsmaterial och hjälpprodukter

    Till denna grupp av produkter räknas bland annat kalksten, kalk, täckmedel, gjutpulver och glaspulver. Eldfasta material såsom massor och tegel kan också räknas hit. Kalksten levereras ofta i så stora kvantiteter, att provtagningen kan utföras på samma sätt som med järnmalm, det vill säga enligt systematisk provtagningsmodell. För kalk kan samma förhållande gälla ifråga om kvantitet. Kalk är emellertid en reaktiv produkt som absorberar fukt och koldioxid.

    Därför måste varje delprov förvaras i fyllda och slutna behållare samt om möjligt provberedas och analyseras direkt efter provtagning. Övriga produkter levereras vanligen i förpackningar eller behållare, varför provtagning bör utföras enligt stratifierat urval eller tvåstegsurval.

    Provberedning kan utföras enligt samma metoder och med hjälp av samma utrustning som beskrivs under punkt 2.2.2.