Innehållsförteckning

    6.1.1 Utrustning

    De två huvudsakliga principer som förekommer vid smide är hammare och pressar.

    Hammare åstadkommer formförändring genom slag mot arbetsstycket. Slaghastigheten är normalt 5–7 m/s vilket ger höga deformationshastigheter. Hammare används för arbetsstycken upp till cirka 2 ton.

    Pressar arbetar hydrauliskt eller mekaniskt och med lägre hastigheter, 0,5–1 m/s. Deformationshastigheten blir 0,01–10 m/s. Pressar lämpar sig bäst för större arbetsstycken, cirka 1 ton och uppåt. Stora smidespressar kan ha presskrafter på flera tusen MN och götvikter över 100 ton förekommer.