Gjuterihandboken 6.4 Måttnoggrannhet, bearbetningstillägg och ytjämnhet

6.4 Måttnoggrannhet, bearbetningstillägg och ytjämnhet

För konstruktörer, inköpare och andra som är intresserade av gjutna komponenter i metalliska material är det viktigt att kunna förmedla vilka krav som önskas för en gjuten komponent, avseende form- och lägestoleranser, bearbetningstillägg och måttnoggrannhet. Det är inte alltid de kraven går hand i hand med vad som är möjligt att uppnå då olika material, formningsmetoder och gjutprocesser har sina specifika begränsningar. Det är därför viktigt att köpare av gjutgods är överens med leverantör av gjutgods om vad som ska uppfyllas och hur olika krav ska, kan eller bör tolkas.

Som stöd för detta finns en rad standarder som det refereras till i de angivna kapitel nedan.

Skriv ut
Innehållsförteckning